Álláshirdetés - Projektvezető (általános)

Álláshirdetés - Projektvezető (általános)
Közzététel: 2021-11-24 Jelentkezési határidő: 2022-01-15 Szolgálati hely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Beruházási és Fejlesztési Főosztály Projektvezető (általános) munkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezési az irányadók.

A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. február 1-től 2023. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Ellátandó feladatok: 

 • a Beruházási és Fejlesztési Főosztály Projekt Koordinációs Osztályhoz tartozó konkrét uniós projektek lebonyolításának napi szintű vezetése
 • pályázati dokumentáció összeállítása, pályázat benyújtása
 • a lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás
 • a projekt sikeres, a Támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítása, a vonatkozó eljárásrendek betartása
 • a projekt operatív irányítása, a projekt határidőre történő előkészítése és lebonyolításának koordinálása
 • a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel történő gazdálkodás
 • szakmai kapcsolatot tartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel
 • az EUPR rendszerben történő ellenőrzések, rögzítések elvégzése
 • a Támogatási szerződést érintő módosítások (változás-bejelentés, szerződésmódosítás) előkészítése és benyújtása
 • a Támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban
 • a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában való részvétel
 • a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülésének, valamint a teljesítésigazolási folyamat koordinálása és kontrollálása
 • a pénzügyi feladatok, elszámolások, kifizetési kérelmek, pénzügyi jelentések elkészítésében való részvétel a Beruházási és Fejlesztési Főosztály Projektelszámolási Osztállyal együttműködve
 • a kommunikációs munkához szükséges információk biztosítása a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban
 • részvétel valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen
 • részvétel a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában
 • a projektek szakmai és pénzügyi zárása, szakmai beszámolók elkészítése

Az alkalmazás feltételei:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás vagy a védőoltás alóli orvosi mentesítés
 • felsőfokú végzettség
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett, igazolható, 1-3 éves tapasztalat
 • Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) felhasználói szintű ismerete
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • KEHOP pályázati források alapos ismerete
 • precíz, alapos, megbízható személyiség, önálló munkavégzés
 • B kategóriás vezetői engedély és vezetési rutin
 • angol nyelvtudás

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatban további információt dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes nyújtja a Gnznf.Uhyznaa@xngirq.tbi.uh email címen.

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az orehunmnf.SrSb@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

Benyújtási határidő: 2022. január 15.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetiben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet. Az egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben kell benyújtani. 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.