Tartalomjegyzék

Álláshirdetés - Hivatal ügykezelő

Álláshirdetés - Hivatal ügykezelő
Közzététel: 2020-07-27 Jelentkezési határidő: 2020-08-15 Szolgálati hely: Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatal ügykezelő munkakör betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, 2020. szeptember 1-jétől betölthető

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „A” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

 

Ellátandó feladatok: 

 • adminisztrációs, ügyviteli feladatok
 • papír alapú és elektronikus küldemények átvétele, érkeztetése, szignálásra ajánlása
 • papíralapú küldemények hiteles elektronikus másolattá alakítása 
 • irattár rendezés, selejtezés

 

A jelentkezés feltétele: 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú végzettség,

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: 

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • elektronikus iratkezelő rendszer használata,
 • korábbi, hasonló területen szerzett tapasztalat
 • terhelhetőség,
 • pontosság, megbízható munkavégzés

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A felvétellel kapcsolatosan további információt Samu Gábor tű. százados, ügyviteli irodavezető nyújt, az bxs.htlivgry@xngirq.tbi.uh e- mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton az bxs.htlivgry@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.