Kiemelt szakügyintéző

Kiemelt szakügyintéző
Közzététel: 2023-09-06 Jelentkezési határidő: 2023-10-31 Szolgálati hely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály kiemelt szakügyintéző betöltésére

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály kiemelt szakügyintéző betöltésére 

 

Foglalkoztatás, bérezés: 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Vízgazdálkodási, vízügyi és vízvédelmi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a másodfokú és országos vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban való közreműködés,
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladat-, hatáskört érintő előterjesztések, szabályozási koncepciók, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetek véleményezésében,
 • közreműködés a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok koordinálásában és végrehajtásában
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységgel kapcsolatos szakirányítási feladatokban,
 • a vízgazdálkodási és vízvédelmi panaszügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása,
 • az Európai Uniós források segítségével megvalósuló projektek esetében a Víz Keretirányelv betartásáról szóló igazoló nyilatkozatok előkészítésében való részvétel;
 • szakvélemény adás a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló Korm. rendelet alapján a közfürdők vízvisszaforgatás alóli felmentéséhez;
 • a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés ellenőrzésével kapcsolatos felmerülő feladatokat, valamint a vízgazdálkodási, felszín alatti víz készletgazdálkodási, víz bázisvédelmi, földtani közeg védelmi, talajmechanikai és kármentesítési szakterületekre irányuló és a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztályra háruló szakmai feladatok ellátása;

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, állandó belföldi lakóhely
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • a munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik;
 • felsőoktatásban szerzett végzettség (egyetemi szintű geológus, földtudományi kutató szakképzettség), egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség, főiskolai szintű meliorációs mérnök, földtudományi kutató szakképzettség;
 • angol nyelvtudás;

 

Elvárt kompetenciák: 

 • jó kommunikációs- és alkalmazkodóképesség, terhelhetőség, problémamegoldásra törekvés, felelősségtudat, pontosság;
 • legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek, a MS Office programcsomagból legalább a Word és az Excel készségszintű használata;

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol szakmai nyelv ismerete;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély;
 • hatósági, tervezői munkatapasztalat;
 • vízgazdálkodási és vízvédelmi szakterületen szerzett tapasztalat

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. október 01-től tölthető be.

A felvétellel kapcsolatosan további információt a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály Titkársága és dr. Király Zita tű. alezredes főosztályvezető (telefonszáma: 06-1/469 4338) nyújt.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton az bxs.ivmhtl@xngirq.tbi.uh e-mail címre történő megküldéssel.