kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére

kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére
Közzététel: 2023-05-24 Jelentkezési határidő: 2023-06-15 Szolgálati hely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére

Foglalkoztatás, bérezés: 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a Hszt. 12. mellékletében meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Vízgazdálkodási, vízügyi és vízvédelmi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a másodfokú és országos vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban való közreműködés,
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladat-, hatáskört érintő előterjesztések, szabályozási koncepciók, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetek véleményezésében,
 • közreműködés a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok koordinálásában és végrehajtásában
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységgel kapcsolatos szakirányítási feladatokban,
 • az Európai Uniós források segítségével megvalósuló projektek esetében a Víz Keretirányelv betartásáról szóló igazoló nyilatkozatok előkészítésében való részvétel;
 • szakvélemény adás a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló Korm. rendelet alapján a közfürdők vízvisszaforgatás alóli felmentéséhez;
 • a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés ellenőrzésével kapcsolatos felmerülő feladatokat, valamint a vízgazdálkodási, felszín alatti víz készletgazdálkodási, víz bázisvédelmi, földtani közeg védelmi, talajmechanikai és kármentesítési szakterületekre irányuló és a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztályra háruló szakmai feladatok ellátása;

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • állandó belföldi lakóhely
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása;
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
 • felsőfokú szakirányú végzettség (egyetemi szintű geológus, biológus, vegyész szakképzettség), egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség, főiskolai szintű meliorációs mérnök, földtudományi kutató szakképzettség;

Elvárt kompetenciák: 

 • jó kommunikációs- és alkalmazkodóképesség, terhelhetőség, problémamegoldásra törekvés, felelősségtudat, pontosság;
 • legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek, a MS Office programcsomagból legalább a Word és az Excel készségszintű használata;
 • vízgazdálkodási és vízvédelmi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol szakmai nyelv ismerete;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély;
 • hatósági, tervezői munkatapasztalat;

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. június 15-től tölthető be.

A felvétellel kapcsolatosan további információt a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály Titkársága és dr. Király Zita tű. alezredes főosztályvezető (telefonszáma: 06-1/469 4338) nyújt.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton az bxs.ivmhtl@xngirq.tbi.uh e-mail címre történő megküldéssel. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását és a felvételi eljárást követően betölthető. 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. 

A jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.