kiemelt szakügyintéző

kiemelt szakügyintéző
Közzététel: 2023-03-14 Jelentkezési határidő: 2023-04-14 Szolgálati hely: Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a Hszt. 12. mellékletében meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Ellátandó feladatok: 

 • összeállítja a szakterületével kapcsolatos helyzetjelentéseket, beszámolókat, javaslatokat, rendszeres és időszakos jelentéseket
 • ellátja a munkáltatói kölcsön ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, a kérelmeket döntésre előkészíti, tervezi
 • előkészíti a BM OKF Lakásbizottsága részére az előterjesztéseket, javaslatokat
 • intézkedik a leszerelő, nyugállományba vonuló vagy áthelyezett, munkáltatói kölcsönben részesült dolgozókkal kapcsolatos feladatok végrehajtására
 • részt vesz a szakterületét érintő, illetve a feladatkörébe tartozó belső rendelkezések szakmai tervezetének elkészítésében és a szükséges egyeztetések lefolytatásában, a döntés végrehajtásának előkészítésében
 • végzi a BM OKF lakásgazdálkodási feladatait, a lakásügyi jogkör gyakorlása érdekében az ügyeket döntésre előkészíti
 • felügyeli és szakirányítja a területi szervek lakásgazdálkodási tevékenységét
 • a lakásgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, elkészíti a lakások és szállók elosztására vonatkozó javaslatokat, döntés után intézi a kiutalással kapcsolatos feladatokat
 • a BM OKF vagyonkezelésében lévő lakásokra és szállókra aláírásra és ellenjegyzésre előkészíti a bérleti szerződéseket és megállapodásokat, valamint a lakásbérlet és a használati jogviszony megszüntetésénél a szükséges intézkedéseket megteszi
 • előkészíti a felszólításokat, a bérleti szerződés felmondására intézkedik
 • elhelyezési ügyekben kapcsolatot tart a lakásokra és szállókra bérlőkijelölési joggal rendelkező helyi lakásügyi szervekkel
 • a bérleti, albérleti, lízingdíj hozzájárulási kérelmek esetén elvégzi a helyi lakásügyi szerv hatáskörébe utalt vizsgálatot

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • állandó belföldi lakóhely
 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • hozzájárulás kifogástalan életvitel ellenőrzés lefolytatásához
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • költségvetési szervnél/ közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • RobotZsaru elektronikus iratkezelő rendszer használata
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. április 14. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton bxs.zhfmnxv@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben a jelentkező jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet rendelet alapján. 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.