Kiemelt főelőadó

Kiemelt főelőadó
Közzététel: 2023-01-18 Jelentkezési határidő: 2023-02-15 Szolgálati hely:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Tűzmegelőzési Főosztály KIEMELT FŐELŐADÓ munkakör ellátására

Foglalkoztatás

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos jogviszonyban.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű

Munkaidőrend

 • teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

 • 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a tiszti besorolás „D” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Feladat:

 • tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, valamint a piacfelügyeleti és a fogyasztóvédelemi hatósági jogkörből adódó hatósági és szakhatósági ügyek előkészítése,
 • részvétel a területi és helyi szervek hatósági, szakhatósági munkája feletti irányítói, ellenőrzési jogkör gyakorlásának felügyeletében, ezek keretén belül iránymutatások, tájékoztatók kiadásának előkészítése,
 • a tűzvédelmet érintő hatósági, szakhatósági tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteinek előkészítése,
 • közreműködés a tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységének elősegítése.

Alkalmazási feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, 
 • állandó belföldi lakóhely,
 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés.

Elvárások:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • önálló és csapatmunkára való képesség,
 • megbízhatóság és precizitás,
 • problémamegoldó készség,
 • területi, vagy helyi szinten szerzett legalább 3 éves tűzmegelőzési gyakorlat.

További előny:

 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • angol nyelvtudás.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz, 
 • motivációs levél, 
 • a jelentkező által hivatkozott okiratok másolatai, 
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 • elektronikus úton az bxs.ghmzrtrybmrf@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását és a felvételi eljárást követően betölthető. 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok, motivációs levelek és a szakmai gyakorlat alapján történik. 

A jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. 

A jelentkező a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerül kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.