Kiemelt főelőadó

Kiemelt főelőadó
Közzététel: 2023-01-13 Jelentkezési határidő: 2023-02-28 Szolgálati hely:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Veszélyes Üzemek Főosztály KIEMELT FŐELŐADÓ munkakör ellátására

Foglalkoztatás

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos jogviszonyban.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

• határozatlan idejű

Munkaidőrend

• teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

• 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

• A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a tiszti besorolás „D” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

 

Feladat, munka:

• Szakirányítói feladatok: a megyei iparbiztonsági hatóságok támogatása a Seveso III. Irányelv hatálya alá tartozó hazai felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, illetve küszöbérték alatti üzemek tekintetében a nemzeti jogszabályok és a belső szabályozók szerint;

• Veszélyes üzemekkel kapcsolatos adatbázisok kezelés, a szakterületet érintő statisztikai adatok nyilvántartása, elemzése, értékelése;

• Következmény- és kockázatelemző szoftver használata a hatósági munka támogatása céljából;

• A BM OKF aktív szakmai képviselete külföldi és hazai konferenciákon;

• Műszaki szakmai módszertani útmutatók kidolgozása a legjelentősebb ipari szereplőkkel közreműködve;

• A súlyos balesetek elleni védekezés nemzetközi és hazai jogszabályainak és a katasztrófavédelem belső eljárásainak központi szakmai kezelése: véleményezés, jogalkotás, jogalkalmazási kérdések;

 

Alkalmazási feltételek:

• Magyar állampolgárság;

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Állandó belföldi lakóhely;

• Egyetemi vagy főiskolai szintű mérnöki vagy jogi végzettség;

• Stabil angol nyelvtudás írásban és szóban (tárgyalási szintű)

• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása;

• Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;

• Egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;

• Államilag elismert nyelvvizsga.

 

Elvárások:

• Önálló munkavégzésre, de egyben csapatmunkára való képesség is;

• Alaposság, munkára való igényesség;

• Jó műszaki szemlélet;

• Számítógépes ismeretek (táblázatkezelés kiemelten);

• Megbízható személyiség;

• Problémamegoldó képesség;

 

További előny:

• Ipari környezetben szerzett tapasztalat;

• Közigazgatásban szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

• Vegyész-, gépész-, építő-, vagy környezetmérnöki végzettség;

• Felsőfokú tűzvédelmi végzettség;

• Műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga (tárolótartály biztonságtechnikai felügyelő; nyomástartó rendszer biztonságtechnikai továbbképzés);

• Meglévő hivatásos jogviszony;

• Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat;

•  „B” kategóriás jogosítvány;

• ECDL.

 

Amit kínálunk:

• A jelentkező kompetenciáinak figyelembe vételével műszaki vagy jogi szakmai kihívások, kreatív problémafeltárást és –megoldást igénylő feladatok;

• Műszaki továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel;

• Megbízható, stabil munkahely, biztos jövedelem.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz;

• Motivációs levél;

• A pályázó által hivatkozott okiratok másolatai;

• Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;

• Nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Mesics Zoltán László tű. alezredes, főosztályvezető nyújt a Mbygna.Zrfvpf@xngirq.tbi.uh email címen.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. február 28.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

• Elektronikus úton a Mbygna.Zrfvpf@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását és a felvételi eljárást követően betölthető.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.