Titkárnő (Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet)

Titkárnő (Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet)
Közzététel: 2022-11-16 Jelentkezési határidő: 2022-12-31 Szolgálati hely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Foglalkoztatás: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

Foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye: Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:


A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „A” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

 

Ellátandó feladatok: 

 • a szervezet alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása, összefogása;
 • vezetői titkárság ügyintézői feladatainak ellátása;
 • a szervezethez érkező iratok feldolgozása, azok továbbítása,  
 • a szervezet telefon- és elektronikus levél forgalmának kezelése;
 • a szervezet vezetője operatív tevékenységének közvetlen segítése;
 • a szervezet tevékenységi köréhez tartozó feladatok nyilvántartása és naprakész vezetése;
 • adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása; 
 • a vezető által kiadott, vagy felettes szerv által meghatározott feladatok továbbítása és a határidőben történő végrehajtásának figyelemmel kísérése.

 

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • középfokú végzettség.

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • költségvetési szervnél/ közigazgatásban szerzett tapasztalat;
 • MS Office felhasználói ismerete;
 • RobotZsaru elektronikus iratkezelő rendszer használata;
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs és együttműködési készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Sávos-Hinfner Zsuzsanna tű. alezredes nyújt, a 06-1/469-4381-es telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A jelentkezés benyújtásának módja: Elektronikus úton a mfhmfnaan.fnibf-uvasare@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott pályázóknak eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint az egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.