Biztonsági összekötő személyek aloldal fejlécképe

Biztonsági összekötő személyek

Biztonsági összekötő személy kijelölése

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 6. § (7) bekezdése alapján „Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője gondoskodik a biztonsági összekötő személy foglalkoztatásáról, …", mely pozícióba „… az a büntetlen előéletű személy jelölhető ki, aki kormányrendeletben meghatározott képzettséggel rendelkezik". Az Lrtv. végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint az adott ágazatra vonatkozó ágazati kormányrendelet együttesen szabályozza a biztonsági összekötő személy foglalkoztatásának feltételeit és képesítési követelményeit.

Az Lrtv. 5. §-a meghatározza azon adatok körét, melyeket a létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölését követően nyilvántartásba kell venni, valamint tisztázza az adatok kezelésének célját, szabályait, a nyilvántartásból történő adattovábbítás lehetőségeit.

A Vhr. 10. § (1) bekezdése a katasztrófavédelem központi szervét jelölte ki az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos nyilvántartás adatainak kezelésére.

A biztonsági összekötő és az üzemeltető által aláírt, kitöltött adatlap eredeti példányát postai úton, "Saját kezű (sk.) felbontásra!" jelzéssel ellátott borítékban kell megküldeni a következő címre:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály vezetője részére.
1903 Budapest, Pf.: 314.

Az adatlap letölthető itt: